Utbildningskoordinering

Projektet hade under fas 1 namnet Utbildningsframsyn och kartlade då utbudet av högre utbildning med inriktning mot resurs- och avfallshantering. I fas 2 ska projektet etablera ett utbildningsnätverk som fungerar som en kommunikations- och informationsväg både från och till RE:Source. Målet är att RE:Sources verksamhet ska bli välkänd inom Sveriges universitetet och högskolor och att flera kunskapsdiscipliner kopplas mot programmet.

Projektledare
Anders Lagerkvist, Evalena Blomqvist
Organisation
Luleå tekniska universitet
Projekttid
2016-02-29 till 2018-06-30
Status
Avslutat

Bilagor

Slutrapport:
Utbildningsframsyn

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här