Ett värdebeständigt svenskt materialsystem

Projektet syftar till att utveckla ett ekonomiskt och värdebaserat perspektiv på det svenska materialsystemet. För de viktigaste materialkategorierna kommer dagens värdeläckage från jungfrulig råvara till återvunnet material att kartläggas, och förbättringsåtgärder att identifieras och kvantifieras. Ett värdebaserat perspektiv har potential att 1) synliggöra dagens stora förluster i materialsystemet och göra materialanvändning till en ekonomisk och industriell fråga lika mycket som en miljöfråga, 2) möjliggöra ekonomiskt avvägda prioriteringar vad gäller materialflöden och -återvinning från politik och näringsliv, samt 3) stimulera innovation inom sekundärmaterial.

Bygg och infrastruktur Plast Återvinning

Projektledare
Per Klevnäs
Organisation
Material Economics AB
Projekttid
2017-06-19 till 2017-12-18
Status
Avslutat

Slutrapport

Ett värdebeständigt svenskt materialsystem

Ett värdebeständigt svenskt materialsystem

Utveckling av ett ekonomiskt och värdebaserat perspektiv på det svenska materialsystemet. För viktiga materialkategorier kommer värdeläckage att kartläggas och förbättringsåtgärder att identifieras.

Ladda ner rapporten

Mer om projektet

Presentation av rapporten

Kontakt

Per Klevnäs

Projektledare, Material Economics

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här