Hållbara cirkulära material

Projektet ska sammanställa kunskap och erfarenheter samt identifiera luckor för att möjliggöra en ökad cirkulär materialanvändning. Genom att samla aktörer från hela värdekedjan och framtida värdecykler skapas nya konstellationer, värdenätverk och samverkan över branschgränserna. RE:Source vill med detta projekt skapa en långsiktig strategisk satsning inom området och erbjuda en kreativ samlingsplats för diskussion och en möjlighet att förnya innovationsområdet genom att tillsammans prioritera och synliggöra hinder och drivkrafter för att uppnå hållbara cirkulära material. Projektet har levererat sina resultat i ett antal delprojekt: *Delprojekt 2: Att avgränsa ett arbetsområde som är större än avfallsområdet *Delprojekt 3: Morgondagens cirkulära flöden. Utförare Anders Breitholtz, Material lab och Jonas Roupé, Insiktsbolaget *Delprojekt 4: Hållbara cirkulära material och farliga ämnen. Utförare Hanna Ljungkvist Nordin, IVL *Delprojekt 5: Hållbar användning av plast. Utförare Helena Norin, Enviroplanning *Delprojekt 6: Betong och Burgare - Strategiska flöden viktiga för materialnyttjande inom planetens gränser. Utförare Jonas Roupé, Insiktsbolaget, Fredrik Moberg och Marika Haeggman, Albaeco *Delprojekt 10: Livsmedelskedjan. Utförare Karin Östergren, RISE och Tova Andersson, IVL

Bygg och infrastruktur Livsmedel Plast

Projektledare
Peter Skagerlind
Organisation
PsK Earth Adaption
Projekttid
2018-03-15 till 2020-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Hållbara cirkulära material

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här