Cirkulära dialogträffar

Under 2022 lanserades resultaten från det RE:Source-finansierade projektet Circularity Gap Report Sweden med stort genomslag såväl nationellt som internationellt. Rapporten lägger bland annat fram sex scenarier för hur Sverige ska kunna bli mer cirkulärt. För att bygga vidare på dessa resultat genomförs rundabordssamtal, kallade cirkulära dialogträffar, för fyra av de sex områdena: bygg cirkulärt, utveckla ett sunt livsmedelssystem, omforma utvinningsindustrin, hållbar mobilitet. Det övergripande syftet är att höja kunskapsnivån hos beslutsfattare så att de tar mer cirkulära, resurssmarta och klimatkloka beslut.

Projektledare
Sofia Sundström
Organisation
Cradlenet
Projekttid
2023-08-23 till 2024-02-29
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här