Circular Economy Outlook

Projektet ska skapa en grundlig bild av vad svenska företag gör och inte gör, vad de planerar att göra, den aktuella kunskapsnivån samt vad de anser skulle kunna möjliggöra att de kan öka takten på den cirkulära omställningen. Utifrån analysen ska förslag på åtgärder för att öka takten på omställningen inom respektive sektor tas fram. Arbetet fokuseras på de sex sektorsinriktade scenarierna om finns listade i rapporten Circularity Gap Report Sweden: 1. Bygg cirkulärt 2. Utveckla ett sunt livsmedelssystem 3. Tillverka cirkulärt 4. Omforma utvinningsindustrin 5. Hållbar mobilitet 6. Ansvarsfull design av förbrukningsvaror

Projektledare
Michel Bajuk
Organisation
Cradlenet
Projekttid
2023-10-01 till 2024-04-30
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här