Återvunna däck för konstruktionsändamål

Projektet är ett förprojekt som syftar till att på ett bättre sätt utnyttja återvunna däcks högvärdiga egenskaper genom att använda dessa som produkter eller byggnadsmaterial med lämpliga tillämpningar. Användningen styrs av krav på funktionalitet för konstruktionen, de mark- och hydrologiska förhållanden som råder samt förutsättningar vad gäller kringliggande miljö och byggnation. Gummit i återvunna däck har unika egenskaper varför återvunna däck har stor potential att komplettera andra material för att förbättra olika konstruktioner.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Fredrik Hellman
Organisation
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Projekttid
2016-08-29 till 2017-05-31
Status
Avslutat

Kontakt

Kenth Johansson

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här