Återvinning av SLF via högtemperaturförgasning

Syftet med innovationsprojektet är att experimentellt studera syrgasblåst högtemperaturförgasning av de lätta fraktionerna från bilfragmentering (SLF) i pilotskala. Mätning och jämförelse av dioxinmängden vid förbränning och förgasning kommer att utföras för att tydliggöra skillnaderna mellan de två olika konverteringsalternativen förbränning och förgasning. Resultaten från förstudien kommer ligga till grund för ett framtida innovationsprojekt där lösningarna utvärderas teknoekonomiskt baserat på erfarenheter och data från experiment i större pilotskala

Återvinning

Projektledare
Fredrik Weiland
Organisation
RISE Energy Technology Center AB
Projekttid
2017-06-15 till 2017-12-29
Status
Avslutat

Slutrapport

Återvinning av SLF via högtemperaturförgasning

Återvinning av SLF via högtemperaturförgasning

Syftet med innovationsprojektet är att experimentellt studera syrgasblåst högtemperaturförgasning av de lätta fraktionerna från bilfragmentering (SLF) i pilotskala.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Eva Carlbom

Projektledare, Swerea IVF

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här