Analys av värdekedjor för produktion av biogas från hästgödsel

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka förutsättningarna för att öka värdet på hästgödsel och utveckla nya affärsmodeller som bygger på effektiva logistiklösningar. Hästägare är en heterogen grupp med avseende på storlek, geografiska lägen och verksamhetstyp vilket gör att insamlingen kan bli dyr och komplicerad. Hästgödsel utgör en biogaspotential på 600 GWh per år och en ökad insamling och rötning av hästgödsel kan bidra till minskade klimatutsläpp och minskade näringsförluster vid hästhållning.

Affärsmodeller

Projektledare
Christian Finnsgård
Organisation
SSPA Sweden AB
Projekttid
2016-08-24 till 2017-02-23
Status
Avslutat

Slutrapport

Analys av värdekedjor för produktion av biogas

Analys av värdekedjor för produktion av biogas

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka förutsättningarna för att öka värdet på hästgödsel och utveckla nya affärsmodeller som bygger på effektiva logistiklösningar.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Christian Finnsgård

Projektledare, SSPA

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här