Aktörsanalys med hjälp av innovationssystemanalys

En av uppgifterna för verktyget Policyanalys är att på ett objektivt sätt presentera och diskutera de olika resultat som kommer fram inom Re:Source och sätta dem i ett policyperspektiv. Information som tas fram når inte automatiskt rätt målgrupp och därför behövs en tydlig struktur för att arbeta med enskilda och bilaterala möten, arbets- och referensgrupper. Detta projekt ska visa hur aktörerna agerar inom den strukturen och bygga upp en arbets- och mötesstruktur utifrån den informationen.

Projektledare
Berit Gullbransson
Organisation
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid
2016-04-01 till 2017-01-31
Status
Avslutat

Kontakt

Berit Gullbransson

Projektledare, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här