Pilotanläggning för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för etablering av en nationell pilotanläggning och samlingsplats för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för ökat utnyttjande av textilavfall. I dag materialåtervinns eller återbrukas endast mycket små mängder textilavfall i Sverige. För att möjliggöra ökad cirkuläritet för textilavfall ska effektiva sorteringsteknologier utvecklas, verifieras och driftsättas vid pilotanläggningen. Även nya cirkulära affärsmodeller för textilavfall ska tas fram och testas.

Affärsmodeller Textil

Projektledare
Henrik Aleryd
Organisation
Innovatum AB
Projekttid
2016-10-03 till 2018-04-04
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här