Nulägesanalys och nyckeltal för RE:Sources innovationsområde – uppföljning 2018

En uppföljning har utförts av den nulägesanalys av RE:Sources innovationsområde som genomfördes 2016. Uppdaterade nyckeltal har sammanställts och utvecklingstrender har registrerats. De nyckeltal som på ett relevant sätt kan jämföras internationellt, visar att Sverige stärkt sin sedan tidigare starka position inom innovationsområdet. Detta visas både i enskilda nyckeltal och i olika internationella jämförelser av innovationsindex som sammanställts i projektet.

Projektledare
Johan Felix
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2018-01-01 till 2018-10-10
Status
Avslutat
Bild för artikel Nulägesanalys och nyckeltal för RE:Sources innovationsområde – uppföljning 2018

Bilagor

Slutrapport:
Nulägesanalys 2018

Bilaga till slutrapport:
Nulägesanalys

Kontakt

Johan Felix

Projektledare, Chalmers Industriteknik

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här