Innovationstävling – omvälvande lösningar för att minimera eller nyttiggöra avfall

Projektet utgörs av en innovationstävling som syftar till att öppna upp det strategiska innovationsprogrammet RE:Source för tidiga, omogna idéer med potential att bidra till strukturomvandlingar inom innovationsområdet resurs- och avfallshantering. Innovationstävlingen är inriktad mot nyskapande idéer inom delområdena Insamlingslösningar och -system, Emballage och transportskydd samt Påverkan av beteende. Projektet har potential att gynna innovationsområdet i stort och är strategiskt viktigt för att locka nya aktörer till området.

Projektledare
Carl Arvid Dahlöf
Organisation
Inno AG filial Scandinavia
Projekttid
2016-12-09 till 2017-12-31
Status
Avslutat

Kontakt

Carl Arvid Dahlöf

Projektledare, Inno AG filial Scandinavia

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här