Utveckling av koncept och organisatorisk modell för innovations lab för avfallstjänster (ILA)

Projektet är ett så kallat idéprojekt inom programmet RE:Source. Målet med projektet är att utveckla ett koncept och organisatorisk modell för ett innovationslabb för avfallstjänster inom kommunala avfallsorganisationer. Labbet syftar till att utveckla nya tjänster för förebyggande av avfall samt främja organisatorisk lärande kring nya arbetsmetoder. Projektet har potential att förebygga avfall.

Projektledare
Savita Upadhyaya
Organisation
Va Syd
Projekttid
2018-06-15 till 2018-12-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här