Hållbara cirkulära material och farliga ämnen

Projektet ska sammanställa befintlig kunskap inom området för att tillgängliggöra och öka kunskapen om farlighet hos olika material och avfallsflöden samt skapa ett dialogforum för svenska aktörer om problematiken kring farliga ämnen i material och därmed kommande avfallsflöden.

Policy

Projektledare
Hanna Ljungkvist Nordin
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2018-10-01 till 2019-09-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Hållbara cirkulära material och farliga ämnen

Kontakt

Hanna Ljungkvist Nordin

Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här