CirkHjälm – Cirkulära affärsmöjligheter för skidhjälmar

Projektet syftar till hitta möjligheter för cirkulära flöden av skidhjälmar genom en design som underlättar underhåll och reparation. Samtidigt utvecklas teknik för snabb kontroll av hjälmens säkerhet och metoder för reparation och återvinning av kasserade hjälmar. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om en cirkulär och hållbar produktanvändning genom att påvisa möjligheterna med cirkulära affärsmodeller.

Affärsmodeller Återvinning

Projektledare
Christopher Cameron
Organisation
RISE SICOMP AB
Projekttid
2021-09-01 till 2023-06-01
Status
Avslutat
Bild för artikel CirkHjälm – Cirkulära affärsmöjligheter för skidhjälmar

Mer om projektet

Presentation från RE:Sourcedagen

Artikel om projektet

Skistar och Future Eyewear satsar på cirkulär affärsmodell

Kontakt

Christopher Cameron

projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här