CirkHjälm – Cirkulära affärsmöjligheter för skidhjälmar

Projektet utforskar möjligheter för att förlänga livet på skidhjälmar och skapa cirkulära flöden för hjälmar som hyrs ut. Första delen av projektet fokuserar på att utreda möjligheter att stötta cirkulära flöden genom att avgöra skicket på använda hjälmar genom digital tillståndsbedömning eller genom att materialåtervinna hjälmar. Andra delen av projektet undersöker dagens hjälmuthyrning på Skistars anläggningar och utforskar möjligheter för att öka hjälmarnas livslängd och nyttjandegrad samt bidra till ökade cirkulära flöden. Ett test för att avgöra vilka effekter en skidhjälm designad för att underlätta underhåll och reparation kan ha kommer att genomförs tillsammans med hjälmleverantören Disentis. Därtill kommer projektet även utforska hur en koncepthjälm kan utformas för att ytterligare öka livslängden och bidra till cirkulära flöden genom förändrade affärsmodeller och uthyrningsprocesser. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om en cirkulär och hållbar produktanvändning genom att påvisa möjligheterna med cirkulära affärsmodeller.

Affärsmodeller Återvinning

Projektledare
Matilda Leivas
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2021-09-01 till 2025-06-30
Status
Pågående
Bild för artikel CirkHjälm – Cirkulära affärsmöjligheter för skidhjälmar

Mer om projektet

Läs mer om projektet på RISE webbsida

CirkHjälm – Cirkulära affärsmöjligheter för skidhjälmar

Presentation från RE:Sourcedagen

Kontakt

Matilda Leivas

projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här