24 november 2020

RE:Source tog hjälp av LIGHTer i satsning på cirkulära lättviktsmaterial

Lastpallar av plast som återvinns, nytt liv för vindkraftverkens uttjänta vingar och cirkulära hockeyklubbor. Det är några av lösningarna som beviljats stöd i RE:Sources utlysning med fokus på cirkulära lättviktsmaterial. Utlysningen är framtagen i samverkan med ett av våra systerprogram, SIP LIGHTer.

Fem nya spännande projekt med fokus på cirkulära lättviktslösningar. Det blev resultatet av RE:Sources senaste utlysning som genomförts i samverkan med LIGHTer. Genom samarbetet kan RE:Source nå nya målgrupper inom lättviktsområdet och bidra till att cirkularitet prioriteras ännu högre.

MicrosoftTeams-image
Elin Larsson, RE:Source

-Att samverka med andra strategiska innovationsprogram är ett sätt att försöka maximera nyttan och använda våra olika kompetenser och perspektiv för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för projekten, säger Elin Larsson, programchef för RE:Source.

I början av december planerar RE:Source och LIGHTer en gemensam workshop för de nya projekten. Tanken är att ge projekten en inblick i de båda strategiska innovationsprogrammen och bädda för bra dialog och kunskapsutbyte under projektens gång.

– Genom samarbetet med LIGHTer kan vi nå ut med våra aktiviteter och vårt stöd till fler aktörer och branscher. RE:Source har ett gediget nätverk inom området hållbara cirkulära material och hos LIGHTer finns en unik kompetens kring lättviktslösningar samt engagemang från flera viktiga företag. Vi tror att kombinationen kommer att kunna stärka projekten och hjälpa oss att ta tillvara resultaten bättre, säger Johan Felix, innovationsledare på RE:Source.

Lättviktskonstruktioner har stor betydelse för att uppnå energieffektiva produkter. Men materialen i lättviktskonstruktionerna är ofta avancerade och komplexa, vilket gör dem svåra att återvinna.

cecilaramberg
Cecilia Ramberg, LIGHTer

– Om inte lättviktslösningar utformas så att material, komponenter och produkter kan användas och återanvändas på ett effektivt och hållbart sätt, riskerar vi att lättviktskonstruktioner tappar viktiga fördelar ur hållbarhetsperspektiv, säger Cecilia Ramberg, programchef för LIGHTer. Hon förklarar:

– RE:Sources kompetens är nödvändig för att våra lättviktslösningar ska bli cirkulära. Vi tror att LIGHTer kan bidra med snabbare införande av cirkulära lösningar inom industrin. Samarbetet mellan RE:Source och LIGHTer känns viktigt, spännande och roligt. Det ger en grund för oss att ställa högre krav på alla våra framtida projekt mot ökad cirkularitet.

RE:Source har stått för hela finansieringen av utlysningen och det är också RE:Sources styrelse som tagit det slutliga beslutet om utlysningens inriktning. Energimyndigheten har stöttat i utformningen och handlagt utlysningen som tagit beslut om vilka projekt som beviljas medel.

Beviljade projekt i Utlysningen Cirkulära Lättviktsmaterial

 • RISE SICOMP AB – ReStick – cirkulära möjligheter för hockey- och innebandyklubbor (Salming Sport AB, Warrior Sports of Swedenn AB, Evetsport i Vänersborg AB, Fristad Plast AB, Reichen Sport AB) Tillverkar och testar två till tre prototyper (spännen, blad, hjälmar) tillverkade av kolfiber från uttjänta klubbor, undersöker möjliga affärsmodeller och identifierar potentiella intressenter
 • Acouwood – Utveckling av cellulosabaserade hållbara vibrationsisolerande material (RISE)
  Undersöker råvaror, metoder och processer för att producera ett cellulosabaserat lättviktsmaterial för byggbranschen med vibrationsisolerande egenskaper som kan ersätta nuvarande syntetiska material
 • ModC Networks – HöG(C)bana (Chalmers industriteknik)
  Undersöker förutsättningarna för gång- och cykelväg baserad på prefabricerade trämoduler (viktreduktion om 55-90 % jmf med asfalt)
 • Novoplast – Re:palletise – cirkulär ekonomi för lastpallar av plast (IP Group, Pågen, RISE IVF)
  Sorterings- och återvinningsmetoder för lastpallar av plast som blir till nya pallar eller andra produkter
 • RePur– System för tillverkning av lättfyllnadsmassa av kompositmaterial från vindkraftsvingar och tillverkningsspill (Stena Recycling, DIAB, Vestas Wind Systems, Siemens Wind Power, RISE)
  Undersöker de tekniska, miljö- och affärsmässiga förutsättningarna för en lättfyllnadsmassa ämnad för byggindustrin baserad på uttjänta vindkraftsvingar och spill från nytillverkning av vindkraftsvingar

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här