Återtillverkning – nyckeln till framtiden

För att säkerställa samhällets behov av produkter och tjänster behövs idag mer resilienta och hållbara värdekedjor för att minska osäkerheter och risker i tillverkarnas komponent- och materialförsörjning. Cirkulära produktionssystem med återtillverkning blir en förutsättning för att tillgodose framtidens samhälle med produkter. Projektförslagets deltagande företag har ett uttalat behov av att utveckla sina cirkulära aktiviteter och vill med stöd av forskare utveckla sina affärsmodeller, informationssystem och produktkonstruktioner för att bättre inkludera återtillverkning. Projektförslaget handlar om att identifiera och samarbeta med nya parter i värdenätverken samt att på ett effektivt sätt samla in och dela information om produkterna som återtillverkas för att kunna ta rätt beslut under produkternas livscykler. Efter projektet kommer de deltagande företagen ha mer hållbara cirkulära affärsmodeller och därigenom mer effektiva och resilienta processer med minskad miljöpåverkan.

Projektledare
Erik Sundin
Organisation
Linköpings Universitet
Projekttid
2022-08-15 till 2025-08-15
Status
Pågående

Mer om projektet

Projektet på Linköpings universitets hemsida

Stödjer tillverkare att bli mer resilienta, cirkulära och hållbara

Kontakt

Erik Sundin

projektledare, Linköpings Universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här