Återanvända gjuterisand – Resurseffektiv natursand: från labb till betongprodukt (ÅGREN II)

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att ta tillvara restsand från gjuterier för att använda som ballast i betong. Idag deponeras restsand från gjuterier samtidigt som betongindustrin använder natursand i sina produkter. Användning av restsanden i betongindustrin skulle ge cirkulära materialflöden som minskar uttag av ändliga resurser. I projektet ska tester göras som visar om det kan vara tekniskt lämpligt och ekonomiskt försvarbart av använda restsanden.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Ulf Gotthardsson
Organisation
Swerea SWECAST AB
Projekttid
2016-09-16 till 2018-09-15
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här