15 januari 2024

Tips för dig som söker finansiering

Innovationsledare Klas Cullbrand tipsar om saker du kan tänka på när du söker till RE:Source utlysning.

 1. Ansök om behörighet att få företräda den koordinerande organisationen så tidigt som möjligt i processen. Det gör du genom att logga in på Mina Sidor hos Energimyndigheten.
 1. Allt man behöver veta om utlysningen hittar man på Energimyndighetens utlysningssida, men lite extra hjälp finns under utlysningssidan här på RE:Source webbplats. Där hittar man bland annat en FAQ, en checklista och en inspelning från vårt informationswebbinarium.  
 1. Läs den fullständiga utlysningstexten noggrant, det sparar tid i slutändan! Det är den absolut viktigaste informationskällan. Ladda ner en ny lite då och då för att säkerställa att du har senaste versionen. 
 1. Prioritera att bygga ett starkt projektkonsortium och förankra de viktigaste delarna kring vad ni ska åstadkomma tidigt i processen. När bilden av vad som ska åstadkommas är tydlig för alla inblandade blir ofta själva skrivande- och budgetprocessen väsentligt enklare. Ett starkt projektkonsortium pekar ofta också på att det ni tänkt utveckla är efterfrågat och förankrat i er omvärld, t.ex. hos leverantörer, återförsäljare, tilltänkta kunder, slutanvändare eller i hela värdekedjan. Som följd stärks ofta bedömningen av projektets genomförbarhet och sannolikheten att resultaten blir implementerade. Detta gäller alla men är ofta särskilt viktigt för t.ex. unga företag och forskningsorganisationer. 
 1. Skapa din ansökan (ett ärende) på Mina sidor på Energimyndighetens webbplats och klicka dig igenom ansökningsformuläret så tidigt som möjligt i processen så att du får en känsla för upplägget, vad som ska fyllas i, hur budgeten ska ställas upp osv.  
 1. Följ instruktionerna för respektive fält i ansökningsformuläret samt manualen och de särskilda instruktionerna som ges under kapitel 5 i den fullständiga utlysningstexten
 1. Skriv ansökan på ett sådant sätt att även den som inte är insatt i området förstår. Eftersom utlysningen är bred i sin karaktär är det inte alltid möjligt att matcha er ansökan med bedömare med expertis inom just ert område. 
 1. Var noga med att läsa och begrunda utvärderingskriterierna i den fullständiga utlysningstexten
 1. Tänk på nyhetsvärdet! Projektet ska vara nyskapande. Var därför särskilt noga med att beskriva i vilken grad projektet och projektets resultat är nyskapande i förhållande till befintlig kunskap och befintliga lösningar. Är projektet inte tillräckligt nyskapande finns det risk att hela ansökan avslås. 
 1. Om möjligt, försök ge numeriska uppskattningar som hjälper till att beskriva projektets potential och därmed öka bedömarnas förståelse. T.ex. hur många ton av en viss resurs som förväntas kunna besparas, hur mycket längre livslängd produkten förväntas få, hur många som förväntas kunna nyttja tjänsten, storleken på de kostnadsmässiga besparingarna, påverkan på omsättningen eller lönsamheten etc. Exempel på med och utan numerisk potentialuppskattning: 
 • Den nya processen förväntas leda till mindre stålförbrukning per år 
 • Den nya processen förväntas leda till minskad stålförbrukning på upp till 10 000 ton per år 
 1. Beroende på vilken projekttyp ni tänkt söka, läs aktivitetsbeskrivningarna för industriell forskning (forsknings- och innovationsprojekt) och experimentell utveckling (demonstrationsprojekt) i bilaga 1, tabell 2. Det är dessa aktiviteter som karakteriserar projekttyperna i fråga, så säkerställ att detta stämmer överens med vad ni tänkt göra.  
 1. Dubbelkolla så att budgeten är korrekt beräknad och korrekt angiven i e-tjänsten innan ni skickar in. Det är vanligt med slarvfel här.  
 1. Skriv upp dig på denna länk så får du alla viktiga uppdateringar om våra utlysningar. 
 1. Känns ansökningsprocessen svår? Inom t.ex. många institut, universitet- och högskolor och konsultbolag finns det dels omfattande erfarenhet av att formera och skriva ansökningar dels expertis, labbinfrastruktur, nätverk etc. som kan komma till stor nytta om projektet beviljas.  

Om du inte vet vart du ska börja leta kan du kontakta oss så försöker vi matcha er mot möjliga samarbetspartners. 

Bild för artikel Klas Cullbrand

Klas Cullbrand

Innovationsledare

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här