30 april 2020

”AI och Cirkulär ekonomi behöver en mötesplats”

Hur kan Artificiell intelligens, AI, stötta omställningen mot en cirkulär ekonomi? Den frågan har RE:Source sökt svar på, med extra fokus på fyra områden där AI väntas kunna spela en särskilt viktig roll.

-Nu finns både mogen och prisvärd teknik för att accelerera tillämpningen av AI inom cirkulär ekonomi, konstaterar Bengt Eliasson, Addacoach, och Klas Cullbrand på Chalmers industriteknik, som genomfört studien.

I rapporten ”Potential för AI som möjliggörare för en mer cirkulär ekonomi” presenteras möjligheter och risker med AI inom innovationsområdet hållbart materialnyttjande. Genom litteratursökningar och intervjuer med ett flertal experter och aktörer har Bengt Eliasson och Klas Cullbrand kommit fram till att AI kan spela en särskilt viktig roll inom följande övergripande områden:

Klas Cullbrand och Bengt Eliasson
Klas Cullbrand och Bengt Eliasson
  • Design och utveckling av cirkulära produkter, komponenter och material
  • Cirkulära affärsmodeller
  • Cirkulär teknik och infrastruktur
  • Spårbarhet

Tekniken för att ta hjälp av AI är lättillgänglig idag och kräver inte lika stora ekonomiska investeringar som tidigare. Det som däremot blir avgörande framåt är enligt rapporten tillgången till relevant data av god kvalitet.

-AI i sig är inte smart, det måste finnas data att arbeta med. Det är datan som är valutan här, säger Bengt Eliasson.
För att kunna skapa värde av befintligdata och strukturera den rätt från början krävs en grundläggande kunskap om befintlig teknik.
-Alla måste inte kunna koda, men fler som har den cirkulära hjärnan borde börja se AI som en möjlighet och lära sig mer om tekniken, säger Klas Cullbrand.

Viktigt ställa rätt frågor

Att arbeta med användningsfall, eller use cases, är en annan viktig del för att lyckas i arbetet med att ta AI till hjälp för att driva affärsnytta. Det handlar om att identifiera problem och ställa rätt frågor för att redan på förhand kunna skatta kostnader och vinster för en viss insats.

– Att just hitta rätt frågeställningar att lösa, det är en kompetens i sig. Många jobbar på fel frågeställningar och då tappar man allt. Det handlar en kulturell förflyttning eller skifte av inställning. Kedjan av data blir lika stark som sin svagaste länk och om någon del inte tillför data av kvalitet blir slutresultatet mindre bra,  säger Bengt Eliasson.

Utöver tillgång till data, genomförda användningsfall och en bred insikt i möjligheterna med AI behövs också förutsättningar för AI-kompetens och CE-kompetens att stråla samman och skapa nya gränsöverskridande samarbeten.

-Vi kan konstatera att det inte finns någon bra hemvist där cirkulär ekonomi och AI kan mötas idag. Det är ett medskick från oss, att skapa ett sådant sammanhang, säger Klas Cullbrand.

Vilket är ert bästa råd till dem som funderar över hur AI skulle kunna användas i sin verksamhet?

-Se till att samla och bygg din data i en smart struktur. Det kan man börja med omgående, säger Bengt Eliasson.

I rapporten presenteras många ytterligare förslag på aktiviteter som på olika sätt kan bidra till att utveckla och nyttja potentialen i AI för att få till en mer cirkulär ekonomi. Men rapporten lyfter inte bara möjligheter utan även potentiella hot och risker som exempelvis oklar avkastning, personlig integritet och säkerhetsutmaningar.

Vilka får inte missa att läsa er rapport?

-Alla som vill jobba med att ställa om till cirkulär ekonomi och alla som jobbar med AI tror vi kan ha nytta av rapporten, säger Klas Cullbrand.
Studien är finansierad med stöd från Vinnova och du hittar rapporten här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här