9 september 2019

Hur ser morgondagens cirkulära flöden ut?

Sveriges resursuttag är drygt 4 gånger större än vår ”andel” av planetens resurser. Samtidigt är cirkulariteten mindre än 5 procent, sett till materialvärdet.
Det vi använder tappar alltså 95 % av sitt värde redan under första användningscykeln. Två samhällsbehov står för merparten av resursförbrukningen: infrastruktur och städer samt livsmedel.

Men hur ser resursflödena ut och vad krävs för att få till ett resursuttag inom planetens gränser? De frågorna ställer man sig bland annat i RE:Source strategiska projekt Hållbara cirkulära material. Som en del i det projektet ska en rapport om morgondagens cirkulära flöden tas fram. Slutrapporten för denna del är snart klar och i samband med RE:Sources seminarier i Almedalen presenterades rapporten i kortform. Du kan ta del av kortversionen här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här