19 juni 2019

Kortrapport: Green Deals

En del i RE:Sources uppdrag är att lyfta goda exempel från omvärlden. Det nederländska initiativet Green Deals är ett arbetssätt för hållbara överenskommelser som skulle kunna inspirera till liknande satsningar i fler länder.

I samarbete med nederländska ambassaden har RE:Source tagit fram en kortrapport som förklarar vad Green Deals är och beskriver genomförda överenskommelser.

Gunnar Fredriksson leder RE:Sources policyprojekt och har författat underlaget till rapporten.

Varför vill RE:Source lyfta exemplet Green Deals?

– Nederländerna gör många intressanta saker inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. RE:Source har därför prioriterat samarbetet med dem. Green Deals är ett bra exempel på internationella erfarenheter som vi kan lära oss av.

Vilka vill du ska läsa rapporten?

– Rapporten ska ge kunskap så att vi i Sverige kan ta ställning till om det är något som vi också vill göra. Målgruppen är politiker, handläggare på myndigheter och branschorganisationer och alla andra som kan vara intresserade.

Tror du att modellen kan vara något för svenska myndigheter att ta efter?

– Vi är bra på överenskommelser i Sverige men holländarna har använt Green Deals för att ge överenskommelserna en officiell status. Det har inneburit hög trovärdighet. Överenskommelser kan också vara ett effektivt sätt att få fart på ett område. Att förändra genom regler kan ofta bli krångligt och kräva mycket arbete. Kanske skulle svenska Green Deals passa för upphandlingsområdet, plastanvändning, nedskräpning eller som ett sätt för staten att svara på branschernas färdplaner för ett fossilfritt Sverige?

 

BroschyrGreen deals.hemsida-1

Kortrapporten om Green Deals hittar du här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här