28 maj 2019

Mot nya lösningar för hållbar plast!

Hur hanterar man konstgräsmattor på bästa sätt? Vilka trösklar måste sänkas för att få till en hållbar plastanvändning? Och hur blir plasten från allt byggemballage cirkulär?

Det är några av frågorna som projekten som beviljats stöd i vår utlysning Hållbar Plast − steg 1 ska besvara.

RE:Sources utlysning Hållbar plast − steg 1 är den första i en planerad serie om tre utlysningar på samma tema. Totalt har fem projekt nu fått sina ansökningar beviljade och har därmed klartecken att starta. Ett av dem är projektet Optimal hantering av konstgräsmattor som leds av Pernilla Holgersson på Hifab. I projektgruppen ingår dessutom Stena, RISE, Lerums kommun, Göteborgs Stad och Unisport, ett företag som bland annat levererar konstgräsmattor.

Vad är det för problem som gör att det behövs ett projekt kring hanteringen av konstgräsmattor?

-Idag vet man inte var man ska göra av längderna av konstgräs när de är uttjänta. Sedan vet man heller inte alltid vad de innehåller. Ett annat stort problem är att de här jättemängderna av konstgräsmaterial inte innehåller en enda återvunnen fiber, allt är jungfruligt. Det är minst sagt märkligt, säger Pernilla Holgersson.

Vad kan ert projekt bidra med?

-Vi vill ta fram kriterier för upphandling av konstgräsmattor som innehåller återvunnet material. Sedan vill vi också hitta ett optimalt sätt att göra konstgräsmattorna cirkulära. Det ligger ohyggligt många ton plast i de här ytorna och den måste vi kunna använda igen, säger hon.

Utöver projektet om kostgräsmattorna startar nu projekten Feedstock recycling i ett plastraffinaderi, Hållbar plastanvändning genom sänkta trösklar för marknadens aktörer, Ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin samt Fiberförstärkta plastkompositer i hållbara cykler. Samtliga projekt ingår i utlysningen Hållbar plast- steg 1.

 

I slutet av 2019 planerar RE:Source att öppna nästa del i utlysningsserien. I Hållbar plast − steg 2 kommer vi att söka efter projekt som gjort någon typ av förstudie redan och därmed är mogna för att ta ytterligare ett steg.

-Förstudien behöver inte vara gjord inom ramen för RE:Source men den ska visa på tydlig potential för den aktuella lösningen, säger Evalena Blomqvist, programchef för RE:Source.

 

I mitten av maj öppnade RE:Source årets stora breda utlysning. Vi söker demonstrationsprojekt för lösningar inom hela innovationsområdet Hållbart materialnyttjande samt innovationsprojekt med fokus på antingen ökad andel återvunnen råvara i produktion eller cirkulära flöden. Här hittar du mer information om utlysningen.

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här