11 januari 2019

RE:Source ger stöd för att ta fram upphandlingskriterier för cirkulära produkter

RE:Source kommer att, som ett arbetspaket i det strategiska projektet Policyanalys, dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier prövas. Sven-Olof Ryding, IVL Svenska Miljöinstitutet, har utsetts till utförare. Uppdraget kommer att genomföras under 2019.

I detta arbetspaket ges upphandlande instanser och leverantörer möjlighet att med rådgivning från RE:Sources utförare, och övriga deltagande parter, planera och genomföra upphandlingar där cirkulära kriterier prövas. Inom ramen för arbetspaketet ska deltagande parter också kunna dela och sprida erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier ingått.

Du som är intresserad av att delta i eller att följa projektet är välkommen att kontakta Sven-Olof Ryding, IVL, e-post: sven-olof.ryding@ivl.se.

Kontaktperson för RE:Source är Gunnar Fredriksson, e-post: gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com

SLUTRAPPORT DEL 1 : Dagsläge, hinder och möjligheter

SLUTRAPPORT DEL 2: Kartläggning av cirkulära upphandlingskriterier

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här