18 januari 2018

IKEA vill ha förslag till digital produktkommunikation

IKEA bjuder nu in till en innovationstävling om digitala sätt att förmedla produktinformation: det handlar dels om digitala kommunikationsbärare, dels om elektroniska etiketter.

I dag har IKEA analoga kommunikationsbärare, det vill säga tryckt produktinformation på varorna eller varuhusets hyllor. Med tanke på utvecklingen av tryckt elektronik, som kan kommunicera med till exempel smarta telefoner eller läsplattor, vill IKEA undersöka möjligheten att använda digitala kommunikationsbärare. Det kan handla om appar eller andra tekniska tjänster, eller hårdvara som RFID eller NFC-teknik.

IKEAs produkter säljs på ett stort antal marknader och därför handlar den andra av utmaningarna om elektroniska etiketter. Tanken är att vid produktionen av möbler eller föremål sätta fast en ”tom” e-etikett som kan aktiveras när produktens destination är känd. Här kan pixelskärmar, elektrokroma displayer eller skiktlösningar vara möjliga lösningar.

”Spårbarhet viktigt även vid återvinning”

Ett av förslagskriterierna som satts upp av IKEA är att de ska vara miljömässigt hållbara.

– Möjligheten som den här typen av lösningar öppnar för är intressant för RE:Source. Spårbarhet i material och produkter är en viktig aspekt även när det gäller återanvändning och återvinning, kommenterar RE:Sources innovationsledare Johan Felix.

Sista dag att skicka in bidrag till de två innovationsutmaningarna är 31 mars.

Mer information och kontaktuppgifter finns här:  Digitala kommunikationsbärare    E-etiketter    Ansökan

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här