13 november 2017

Projekt som minskar avfallet får 40 miljoner kronor

Lösningar som gör materialanvändningen mer hållbar, radikala idéer som minskar avfallet samt metoder för att locka fler att arbeta inom detta område – sådana projektförslag har extra stor chans att bli beviljade i den just öppnade utlysningen i RE:Source.

Nu öppnar programmets tredje utlysning som erbjuder 40 miljoner kronor i stöd till forskning och utveckling inom området. Projekten ska gälla de tre samhällsutmaningar som RE:Source möter: resurseffektivt samhälle (vilket innebär förebyggande av avfall), hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

Minska avfallet och öka kompetensen

Särskilt fokus i denna utlysning ligger på innovativa lösningar för att:

  • Minska avfallet, exempelvis genom att återanvända, reparera, undvika svinn, använda material med lång livslängd eller låta tjänster ersätta varor.
  • Förbättra arbetsmiljön, så att fler vill arbeta med material- och avfallsfrågor. Detta för att öka kompetensen inom området och ge det ytterligare utveckling.

– Hittills har RE:Source haft många projekt riktade mot förbättrad materialåtervinning eller energiutvinning ur avfall. Nu vill vi öka hållbarheten ytterligare genom att stödja lösningar som kan bidra till att minska mängden avfall, säger Johan Felix, innovationsledare i RE:Source.

– Vi ser också en stor potential att förbättra arbetsmiljön inom området genom att utveckla till exempel automationslösningar, arbetssätt och kompetens.

Banbrytande förändringar

En mindre del av finansieringen är öronmärkt till projekt som prövar radikalt nytänkande idéer för att kraftigt minska avfallet.

– Orsaken är att vi vill locka fram idéer som kan leda till banbrytande förändringar, både för att spara vår planets resurser och bidra till ökad konkurrenskraft för Sverige, säger Johan Felix.

Sök medel senast 6 februari

Pengarna i utlysningen kommer från Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Sista dag för ansökningar är 6 februari 2018. En grupp av externa bedömare granskar dem innan beslut fattas av Energimyndigheten, vilket sker i juni. Projekten kan sedan starta tidigast sommaren 2018.

Frågor om utlysningen

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source
Telefon: 0733-94 09 43, e-post: johan.felix@resource-sip.se

Mer om utlysningen via denna film från RE:Source-dagen

PRESENTATION UTLYSNING 3 (PDF)

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här