STÄNGD: Utlysningar med fokus på hållbar materialanvändning

RE:Source har två utlysningar öppna som fokuserar på hållbar materialanvändning. Den större vänder sig till demonstrationsprojekt för effektiv och hållbar materialanvändning. Den mindre utgör starten en planerad serie av tre utlysningar och söker projekt som vill ta ett helhetsgrepp och lösa viktiga utmaningar på vägen mot en hållbar användning av plast. Sista ansökningsdag är den 25 september 2018.

 

Demonstrationsprojekt för effektiv och hållbar materialanvändning

RE:Source utlyser cirka 20 miljoner kronor till projekt som avser att i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö demonstrera innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till en mer effektiv och miljömässigt hållbar materialanvändning i samhälle och industri. Utlysningen efterlyser särskilt projekt som kan bidra till en miljömässigt mer hållbar konsumtion och produktanvändning.

 

Hållbar plast, steg 1, initiering

RE:Source utlyser cirka 5 miljoner kronor till projekt som i bred samverkan avser att ta helhetsgrepp på och lösa viktiga utmaningar relaterade till miljömässigt hållbar användning av plast i samhället.
RE:Source avser genomföra en serie om tre utlysningar med denna inriktning. Över serien planeras tre olika typer av erbjudanden:

  • Steg 1 Initiering fokuserar på utveckla såväl idé som samverkan mellan de olika aktörerna.
  • Steg 2 Samverkansprojekt har fokus på att utveckla systemlösningar. Tester är ett viktigt inslag även om de ofta sker i begränsad skala, till exempel i labb och hos ett fåtal nyckelkunder.
  • Steg 3 kan skilja sig betydligt mer mellan projekten men gemensamt är att det i någon form handlar om att testa, implementera och sprida resultaten. Det sker ofta på en betydligt större skala än i föregående steg.

Denna utlysning är endast öppen för ansökningar till Steg 1. Sista ansökningsdag är den 25 september 2018. En utlysning för Steg 2-ansökningar förväntas öppna hösten 2019.

 

De projekt som beviljas medel i utlysningarna förväntas lägga tid på samverkan och erfarenhetsutbyte med varandra.
Utlysningarna genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. All information om utlysningarna hittar du här:

 

UTLYSNING: DEMONSTRATIONSPROJEKT FÖR EFFEKTIV OCH HÅLLBAR MATERIALANVÄNDNING 

UTLYSNING: HÅLLBAR PLAST; STEG1 

 

Kontaktperson angående programmets samt utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, Innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik

Telefon: 0733-94 09 43

E-post: johan.felix@resource-sip.se

Kontaktpersoner angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Alice Kempe, Utlysningsansvarig, Energimyndigheten

Telefon: 016-544 2092

E-post: alice.kempe@energimyndigheten.se

 

STÄNGD:Utlysningar med fokus på verktyg och styrmedel inom området resurseffektivitet

RE:Sources två utlysningar inom området riktar sig till projekt som fokuserar på Verktyg för bedömning av resurseffektivitet eller Styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter. Båda utlysningarna är öppna för ansökningar till och med 29 augusti 2018.

 

Verktyg för bedömning av resurseffektivitet

Utlysningen ska stödja utveckling, utvärdering och/eller implementering av verktyg och metoder för bedömning av resurseffektivitet och hållbarhet för produkter och tjänster. 5 miljoner kronor finns avsatta. Fokus i utlysningen ligger i att utveckla användbara, kvantitativa metoder som ska underlätta kvalitetssäkringen på området och kunna ingå i standarder.

 

Styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

Utlysningen ska stödja utvärdering av förutsättningar för, samt konsekvenser av, utveckling av befintliga styrmedel som syftar till att påverka utformning av produkter för att uppnå ökad resurseffektivitet och hållbarhet. 4 miljoner kronor finns avsatta.

De projekt som beviljas medel i utlysningarna förväntas lägga tid på samverkan och erfarenhetsutbyte med varandra.

De två utlysningarna är öppna till och med den 29 augusti 2018 och genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
All information om utlysningarna hittar du här:

 

UTLYSNING: VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV RESURSEFFEKTIVITET

UTLYSNING: STYRMEDEL FÖR ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET FÖR PRODUKTER

 

Kontaktperson angående programmets samt utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik
Telefon: 0733-94 09 43
E-post: johan.felix@resource-sip.se

Kontaktperson angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Jenny Köhler, utlysningsansvarig, Energimyndigheten
Telefon: 016- 542 06 40
E-post: jenny.kohler@energimyndigheten.se