Nästa utlysning öppnar i november

Nästa utlysning öppnar preliminärt i mitten av november  2017 och stänger i början på februari 2018.

Den senaste utlysningen från RE:Source stängdes den 8 februari 2017. Den hade särskild inriktning på projekt som ser bortom dagens resurs- och avfallshantering och tar sig an framtidens utmaningar. I senaste utlysningen välkomnade RE:Source förslag till projekt som bidrar till cirkulär ekonomi och hållbar resurs- och avfallshantering. Särskilt handlade det om projekt som söker innovationsbaserade lösningar på framtidens utmaningar, bidrar till banbrytande förändringar och tydligt kan förändra innovationsområdet i en hållbar riktning.

Olika villkor för olika typer av projekt

Tre typer av projekt kunde söka stöd i senaste utlysningen. Villkoren skiljde sig något åt rörande finansiering och projekttid:

Förprojekt: Kortare förberedande projekt, motsvarande genomförbarhetsstudier. Kan söka stöd på maximalt 500 000 kronor, dock högst 75 procent av projektkostnaderna. Ska slutföras senast 31 december 2017.

Innovationsprojekt: Projekt som motsvarar industriell forskning. Kan söka stöd på maximalt 3 miljoner kronor, dock högst 50 procent av projektkostnaderna. Ska slutföras senast 30 juni 2019.

Demonstrationsprojekt: Projekt som syftar till att demonstrera innovationsbaserade lösningar i relevant miljö. Kan söka stöd på maximalt 5 miljoner kronor, dock högst 25 procent av projektkostnaderna. Ska slutföras senast 30 juni 2019.

Utlysningen genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det är Energimyndigheten som tar emot ansökningarna och som beslutar, preliminärt i början av juni, om vilka projekt som beviljas.

Här finns den fulla utlysningstexten med formella krav och andra detaljer.

 

Kontakt om utlysningar

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source
Telefon: 0733-94 09 43
E-post: johan.felix@resource-sip.se

Kontakt om ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Maria Forsberg, utlysningsansvarig, Energimyndigheten
Telefon: 016-544 24 09
E-post: maria.forsberg@energimyndigheten.se

Coralie Chasset, stf utlysningsansvarig, Energimyndigheten
Telefon: 016-544 23 96
E-post: coralie.chasset@energimyndigheten.se