Utlysningar med fokus på verktyg och styrmedel inom området resurseffektivitet

RE:Sources två nya utlysningar riktar sig till projekt som fokuserar på Verktyg för bedömning av resurseffektivitet eller Styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter. Båda utlysningarna är öppna för ansökningar till och med 29 augusti 2018.

 

Verktyg för bedömning av resurseffektivitet

Utlysningen ska stödja utveckling, utvärdering och/eller implementering av verktyg och metoder för bedömning av resurseffektivitet och hållbarhet för produkter och tjänster. 5 miljoner kronor finns avsatta. Fokus i utlysningen ligger i att utveckla användbara, kvantitativa metoder som ska underlätta kvalitetssäkringen på området och kunna ingå i standarder.

Styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

Utlysningen ska stödja utvärdering av förutsättningar för, samt konsekvenser av, utveckling av befintliga styrmedel som syftar till att påverka utformning av produkter för att uppnå ökad resurseffektivitet och hållbarhet. 4 miljoner kronor finns avsatta.

 

De projekt som beviljas medel i utlysningarna förväntas lägga tid på samverkan och erfarenhetsutbyte med varandra.

De två utlysningarna är öppna till och med den 29 augusti 2018 och genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
All information om utlysningarna hittar du här:

Utlysning: Verktyg för bedömning av resurseffektivitet

Utlysning: Styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

 

Kontaktperson angående programmets samt utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik
Telefon: 0733-94 09 43
E-post: johan.felix@resource-sip.se

Kontaktperson angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Jenny Köhler, utlysningsansvarig, Energimyndigheten
Telefon: 016- 542 06 40
E-post: jenny.kohler@energimyndigheten.se