7 oktober 2016

38 projekt får startsignal

Båtar, ädelmetaller och hästgödsel – det är några projekt som får klartecken efter RE:Sources första utlysning.

65 projektansökningar kom in – nu har Energimyndigheten, Formas och Vinnova beslutat att bevilja 38 av dem.

Eftersom cirka två tredjedelar av ansökningarna gällde mindre och förberedande projekt fanns det budgetmässigt utrymme att bevilja ett stort antal av dem. På så vis kan många aktörer inom området mobiliseras.

Det område som flest vill arbeta med är materialåtervinning, nästan hälften av ansökningarna riktade in sig på det området.

Några exempel på beviljade projekt är Återvunna däck för konstruktionsändamål, Kommunplast i en cirkulär ekonomi och Minskat matsvinn genom offentlig symbios.

Även så vitt skilda områden som elektronik, bildemontering och att utvinna ämnen ur avloppsslam eller sopförbränningsaska ska studeras.

Många av projekten har redan startat. Några pågår bara ett fåtal månader, andra i flera år.

Listan över samtliga projekt hittar du här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här