15 mars 2016

Stort intresse för första utlysningen

Det nykläckta forskningsprogrammet RE:Source är snart flygfärdigt. En viktig förberedelse skedde när närmare 100 personer med stort engagemang inom resurs- och avfallsområdet träffades för att prata innovationsbehov och bolla projektidéer.

IVA konferenscenter i Stockholm bubblade av idéer den 7 mars när RE:Source hade en träff i samband med vårens utlysning. (Större delen av mötet kan ses på RE:Sources YouTube-kanal.)

– Nu börjar något väldigt intressant och roligt i Sverige! Under tolv år kommer vi att kunna satsa ungefär 100 miljoner kronor per år, hälften från offentliga finansiärer, hälften från oss andra, sade programchefen Evalena Blomqvist (bilden ovan).

Hon uppmanade alla att skapa bra kontakter och nätverk för att kraftsamla inom området.

– Vi ska lösa behov för framtiden, var ska vi vara om tre, fem eller femton år?

Inriktning på nya tekniska lösningar och affärsmodeller

Sex verktyg ska driva RE:Source framåt (läs mer här). Denna dag handlade om forsknings- och innovationsprojekt.

– Vårens utlysning är relativt bred och riktar sig främst till projekt som bidrar till att nå RE:Sources programmål 2, Nya tekniska lösningar och affärsmodeller för hållbar resurs- och avfallshantering är framgångsrikt tillämpade i samhälle och industri, berättade Johan Felix, innovationsledare.

Utlysningen riktar sig mot hushålls- och verksamhetsavfall samt industriella biprodukter. Särskilt fokus är på mat-, textil-, el-/elektronik- och bygg- och rivningsavfall samt uttjänta fordon och förpackningar (läs mer om utlysningen här).

Krav på egen insats i projekten

Det krävs 50 procents medfinansiering i projekten.

– Vanligen går man in med egen tid, till exempel då man kör en produktionslina en dag för att leverera en materialfraktion för analys, förklarade Johan Felix.

Programledningen kan förtydliga vad naturainsatsen kan innebär, exempelvis när en kommunal aktör är part i ett projekt.

– Vi och Energimyndigheten hjälper gärna till med att besvara frågor när ni jobbar med era ansökningar, sade Johan Felix.

– Det finns även EU-regler som påverkar, påpekade Coralie Chasset från Energimyndigheten.

Det kan innebära begränsningar, men också att man kan räkna EU-bidrag som medfinansiering.

Ett 30-tal projekt väntas bli beviljade efter 5 april, när utlysningen har stängt, och de kan starta tidigast 1 juli. Det kan antingen vara förprojekt (får max 0,5 miljoner kronor) eller innovationsprojekt (max 3 miljoner kronor).

Andra chansen viktig inom RE:Source

Det är Energimyndigheten, med hjälp av externa bedömare, som bestämmer vilka projekt som beviljas.

– Men det är bra att vi i programledningen får sitta med och höra diskussionen, så vi vet varför vissa ansökningar får avslag, påpekade Evalena Blomqvist.

Johan Felix betonade att projekt som fått nej kan vara värda att jobba vidare med inför kommande utlysningar.

– Andra chansen finns även inom RE:Source!

Programledningen vill engagera deltagare i RE:Source att utforma kommande utlysningar. Nästa kan tidigast öppna sent hösten 2016 och stänga i början av 2017. Grundtanken är att ha en utlysning per år.

Statlig utredning pågår

Ola Alterå, vd för Sustainable Innovation, tog tillfället i akt att berätta att han har fått regeringens uppdrag att utreda vilka styrmedel som kan stimulera en cirkulär ekonomi.

– Det vore dumt att inte bjuda in er till det!

Han efterlyste inspel särskilt inom två fält: viktiga områden att ta tag i och regelverk där det behövs förändringar.

Utredningen ska vara klar 28 februari 2017, vilket innebär att det måste gå snabbt. Mer går att läsa på regeringens hemsida.

Särskilda utmaningar för enskilda aktörer

Företrädare för sex olika medlemsorganisationer berättade också om sina egna särskilda utmaningar och innovationsbehov, som ni kan läsa om här.

– Det har varit härligt med alla dessa idéer och kreativa utspel, sammanfattade  Evalena Blomqvist dagen och uppmanade fler att skicka in sina utmaningar så att dessa kan samlas på RE:Sources webbsida.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här