Utlysning 2022

Har du en idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns nu möjlighet att söka upp till 8 miljoner kronor i projektstöd. Projekt som utvecklar och demonstrerar lösningar för hållbar resursanvändning kan få stöd.

OBS! Denna utlysning har stängt och det är inte längre möjligt att ansöka.

Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Med resurser menar vi fysiska resurser så som till exempel material, komponenter, produkter, byggnader, infrastruktur, livsmedel med flera.

Komplexa utmaningar kräver en stor variation av lösningar. Vi välkomnar därför en bredd av projekt från flera branscher, olika typer av konstellationer och olika typer av lösningar. För att projektet ska anses ligga inom ramen för utlysningen måste projektansökan på ett tydligt sätt beskriva hur resultaten förväntas bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. I ansökan ska också projektresultatens ekonomiska potential samt när i tiden de positiva effekterna av projektet förväntas uppstå, finnas beskrivet.

Alla typer av tillämpade forsknings- och innovationsprojekt och demonstrationsprojekt välkomnas. Även genomförbarhetsstudier, det vill säga utvärdering och analys av potential för ett tilltänkt projekt, kan få stöd.

Totalt omfattar utlysningen cirka 45 miljoner kronor. Fullständig information om utlysningen och hur du ansöker hittar du på Energimyndighetens hemsida.

Tidplan

  • Sista ansökningsdag är 14 mars 2022.
  • Beslut om vilka projekt som beviljas stöd planeras i juni 2022.
  • Projektet kan starta tidigast augusti 2022.

Vem kan söka?

Alla organisationer som kan bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi kan söka. Exempelvis:

  • Företag till exempel industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster
  • Forskningsinstitut
  • Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • Offentlig sektor eller andra organisationer.
  • Vi uppmuntrar särskilt projektkonstellationer där behovsägaren eller behovsägarna ingår.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

För frågor om programmet och utlysningen:

Bild för artikel Klas Cullbrand

Klas Cullbrand

Innovationsledare

För frågor om ansöknings- och bedömningsprocessen:

Jenny Köhler

Utlysningsansvarig, Energimyndigheten

Mer information

Den 21 januari hölls ett webbinarium där utlysningen presenterades. Du kan se inspelningen här. Du kan även ladda ner powerpoint presentationen från webinariet här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här