Utvärdering av sampyrolys av plastavfall med lågvärdig biomassa

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att utvärdera hur resurs- och avfallshanteringen kan förbättras med hjälp av sampyrolys av blandat plastavfall och lågvärdig biomassa, jämfört med pyrolys av de separata materialen. Fullskaliga anläggningar för pyrolys av separata material är förknippade med ekonomiska utmaningar. Tidigare laborativa studier har dock visat att sampyrolys kan ge ökad produktkvalitet, ökad effektivitet i pyrolysprocessen samt ökad möjlighet att producera biobaserade produkter. I projektet ska sampyrolys utvärderas dels genom analytiska metoder, dels genom pyrolysexperiment i industriellt relevant pilotskala.

Plast

Projektledare
Ann-Christine Johansson
Organisation
RISE Energy Technology Center AB
Projekttid
2016-09-09 till 2018-01-30
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här