Mikrobiell interferens som biocid i pappersproduktion och avloppsrening

Projektet syftar till att optimera produktionen av en mikrobiell biocid som kan hämma inbindning och tillväxt av sporformande mikrober som kan tillväxa i exempelvis våt returfiber. De sporformande mikroberna kan orsaka stopp i flöden, dålig lukt, korrosion av material, explosiv gasbildning samt försämrad produktivitet och produktkvalitet. Den mikrobiella biociden väntas kunna förhindra tillväxten av de skadliga mikroberna på ett kostnadseffektivt sätt med endast ringa påverkan på miljö och arbetsmiljö.

Projektledare
Anders Johansson
Organisation
Umeå universitet
Projekttid
2017-07-01 till 2020-12-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här