Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig sektor, för att på längre sikt kunna utveckla en affärsmodell inom återbruk och re-design inom offentlig sektor. Projektet behandlar juridiska aspekter, beteendefrågor och kemikalieproblematik för återbruk och re-design, samt avser att undersöka förutsättningar för en affärsmodell inom återbruk och re-design inom offentlig sektor.

Återbruk

Projektledare
Nina Wolf
Organisation
Göteborgs kommun
Projekttid
2017-11-01 till 2018-05-31
Status
Avslutat

Kontakt

Nina Wolf

Projektledare, Göteborgs kommun

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här