Förstudie om resurskartläggning i företag

Denna förstudie syftar till att undersöka potentialen med fysisk resurskartläggning (RKL) inom företag. RKL kan dels höja den interna kunskapen om företagets resursanvändning, dels stödja extern kommunikation av företagets materialeffektivitet, samt fungera som ett underlag för policymakers som vill utreda styrmedel kopplade till resursanvändning.

Projektledare
Max Bekken Björkman
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2022-06-10 till 2023-02-28
Status
Avslutat

Slutrapport

Förändra för en ökad fysisk resurseffektivitet

Förändra för en ökad fysisk resurseffektivitet

Projektet har undersökt verktyg och indikatorer för att mäta cirkularitet i företags verksamhet, produkter och tjänster.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Max Bekken Björkman

projektledare, Chalmers Industriteknik

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här