Förprojekt för torrefiering av byggavfall

Projektet är ett förprojekt som syftar till att i industriell skala utvärdera möjligheterna att ersätta fossila bränslen vid cementtillverkning med biokol från träavfall med hjälp av torrefiering. Bioendevs torrefieringsteknik undersöks som en möjlig förbehandlingsprocess av byggavfall vid framställandet av ett homogent energitätt och matningsbart biobränsle. Det kan bidra till ny teknik som möjliggör en ökande nyttjandegrad av byggavfall inom tillverkningsindustrin generellt på längre sikt.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Lars-Åke Svensson
Organisation
Bioendev AB
Projekttid
2016-09-02 till 2018-09-30
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här