Flotationssepareringsprocess för plaster i avfallsströmmar

Syftet med projektet är att undersöka om flotationsteknik, en teknik som vanligtvis används för att rena vatten eller anrika malmer, kan användas för att separera plasterna i plastavfallstömmar när inte gravimetrisk separering fungerar. Projektet ska fastställa möjlig separeringseffektivitet i laboratorieskala och demonstrera flotationsseparering med olika plastprover. Flotation är en lovande metod för separation av plastavfall och det behövs fler insatser för att nå industriell tillämpning. En utvecklad flotationsteknik leder till ökad konkurrenskraft för svenska aktörer.

Plast

Projektledare
Annika Boss
Organisation
Swerea IVF AB
Projekttid
2017-07-01 till 2018-02-28
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här