Delningens potential

Projektet syftar till att ta fram en metodik som gör att man kan bedöma delningens hållbarhet genom att hitta de faktorer som utmärker konsumentprodukter eller tjänster där det finns stor potential för delning. Detta görs genom att undersöka områdena transport, lokaler och verktyg och i dessa identifiera olika generella faktorer som möjliggör en uppskalning av delning. Därutöver ska projektet analysera vilka positiva effekter av delning i samhället har med avseende på hållbarhetsaspekter och dess möjligheter att förebygga avfall.

Affärsmodeller

Projektledare
Liv Fjellander
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2017-11-01 till 2018-10-31
Status
Avslutat

Bilagor

Slutrapport:
Delningens potential

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här