Återvinning av polymerer

Syftet med projektet är att lägga grunden för en framtida testbäddsmiljö/plattform avsedd för intressenter som vill utveckla nya processer för återvinning av plaster. Målet med projektet är också att identifiera möjligheter och barriärer för marknadsintroduktion av feedstock recycling, vilket har potential att underlätta plaståtervinningen genom att bryta ner polymererna i sina beståndsdelar. Återvinningsgraden för polymerer är i dag lägre än för andra material, trots att materialslaget ingår i många olika produkter och avfallsflöden.

Plast Återvinning

Projektledare
Tobias Richards
Organisation
Högskolan i Borås
Projekttid
2017-01-24 till 2018-01-31
Status
Avslutat

Bilagor

Sammanfattning:
Presentation resultat

Slutrapport:
Återvinning av polymerer

Kontakt

Tobias Richards

Projektledare, Högskolan i Borås

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här