Antalet medlemmar i RE:Source ökar stadigt. Sedan den första stämman, 7 mars 2016 då nästan 60 medlemsorganisationer deltog, har fler aktörer anslutit. Listan omfattar nu cirka 100 medlemmar.

Via länken nedan hittar ni ett formulär där ni meddelar ert intresse för att bli medlem.

Bli medlem

Agronomics Scandinavia AB

Allbildelar Förs i Huddinge AB

Aspgren Ledarresurs

Avfall Sverige AB

Bildelslagret i Lidköping AB

Bilretur ABC AB

Bioincendia AB

Bodens kommun

Byggföretagen

Cementa AB

Chalmers Tekniska Högskola

Chromafora

CirEko AB (svb)

Coest AB

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB

E.ON Energilösningar AB

Ecoloop

Econova AB

Eklunds Bildelslager

Electrolux AB

El-Kretsen AB

Falu Energi & Vatten AB

FOG Innovation

Glasir AB

Godsinlösen Nordic AB

Gunnar Fredriksson Miljöutredningar AB

Gästrike återvinnare

Göteborgs stad – Kretslopp och vatten

Göteborgs universitet – Handelshögskolan

Halmstads Energi och Miljö AB

Hifab AB

Hurva Bildemontering AB

Höganäs Sweden AB

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

ICA Sverige AB

IKEA Services AB

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Inrego AB

Insiktsbolaget

IVL Svenska Miljöinstitutet

KAABS Nordic AB

Kungliga tekniska högskolan

Linköpings universitet – inst f ekonomisk och industriell utv

Linnéuniversitetet, inst f byggd miljö och energiteknik

Luleå Tekniska Universitet, LTU

Lunds universitet

Mirec Recycling Solutions AB

Mixi Bilskrot KB

MTC – Miljötekniskt Center AB

Munkfors Bil AB

Naturvårdsverket

NCC Industry

Nordic BioEngineering AB

Nordic Making AB

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Norrbottens Bildemontering AB

off2off AB

Panta På

Peab Industri AB

Profu AB

pSk earth adaption AB

Ragn-Sells AB

Recipo (fd Elektronikåtervinning i Sverige)

Ramboll

Recyclingteknik

Renova AB

RGS90 Sverige AB

RISE – Research Institutes of Sweden

RISE Processum

SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

SKF RecondOil AB

SRV återvinning AB

SSAM Södra Smålands Avfall och Miljö

Stadium AB

Statistiska Centralbyrån

Stena Metall AB

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Stigmanslid Projekt & Byggledning

Stockholm Resilience Center

Stockholm Vatten Avfall AB

Sustainable Business Hub

Swegarb

Svenskt Vatten

Sysav Utveckling AB

Teknikföretagen

The Loop Factory

TMF – Trä- och möbelföretagen

Umeå Energi AB

Vafab Miljö Kommunalförbund

Vakin

Walters Bildelar AB

Vattenfall AB

WSP Sverige AB

Wargön Innovation

Återvinningsindustrierna