8 april 2021

RE:Source söker demonstrationsledare!

Vill du ta hållbara innovationer till marknaden? Då kan uppdraget som demonstrationsledare för RE:Source vara som klippt och skuret. Ansökan är öppen till 9 maj.

RE:Source söker nu en demonstrationsledare med stark drivkraft och förmåga att få innovationer att förverkligas och göra nytta. Det övergripande syftet med RE:Source är att kraftsamla Sverige för att accelerera innovation och utveckla lösningar för cirkulära materialeffektiva flöden.

Demonstrationsledaren ingår i RE:Source programkontor och ansvarar tillsammans med programchefen för att innovationsprogrammet får rätt förutsättningar för att utvecklas i enlighet med programmets målsättningar gällande vidareutveckling av innovationer från test till marknad. Demonstrationsarbetet ska bidra till följande mål:

  • Lösningar för hållbara produkter och tjänster samt hållbart användande är demonstrerade
  • Entreprenörer med lösningar för hållbart materialnyttjande har genom RE:Source kommit närmare kommersialisering Nya affärspartner- eller kund/-leverantörsrelationer etablerade som direkt följd av RE:Source arbete
  • Kunskap genererad inom RE:Source projekt har tillgängliggjorts som underlag för beslut på EU-nivå

I rollen ingår att utveckla RE:Source demonstrationsarbete samt bygga vidare på såväl nya och gamla relationer med andra strategiska innovationsprogram, test- och demomiljöer, inkubatorer mfl. Demonstrationsledaren följer också upp och hjälper våra finansierade projekt att komma i kontakt med nya intressenter, planera fortsatt kommersialiseringsarbete, hitta nya demonstrationsmöjligheter osv. Du kommer att arbeta med att planera, samordna, genomföra och kommunicera aktiviteter som möjliggör att innovativa lösningar kan ta nästa utvecklingssteg. I arbetsuppgifterna ingår att:

  • Säkerställa att RE:Source innovationsprojekt får tillgång till relevanta demonstrations- och pilotanläggningar, testbäddar och living labs.
  • Ansvara för insatser som syftar till att stödja utveckling och demonstration av lösningar i pilotskala eller utvärdering i testbäddar eller kommersiell miljö.
  • Ansvara för att stödja aktiviteter för nyttiggörande av nya lösningar
  • Knyta programmet närmare företagen i syfte att skapa fler möjligheter att testa innovationsprojekten under realistiska förhållanden
  • Ingå i programledningen och koordinera insatserna med övrig verksamhet inom RE:Source

Som upplägget är nu beräknas uppdraget ta minst 30% av en heltidstjänst. Startdatum för uppdraget är så snart som möjligt. RE:Source är en långsiktig satsning med en målsättning om 12 årigt program. RE:Source är nu inne på sitt 6:e år. Från RE:Sources sida avser vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt uppdrag. Placering för rollen är flexibel.

Vem är du?
För att lyckas i rollen som demonstrationsledare för RE:Source ser vi att du är väl insatt i innovationsområdet och har erfarenhet av affärsutveckling, kommersialiseringsstrategier, innovationsprocesser och gärna även av test- och demonstrationsmiljöer. Du bör ha stor erfarenhet av och intresse för utvecklingen inom områden så som cirkulär ekonomi och hållbart materialnyttjande. Det är också viktigt att du har god kommunikationsförmåga och kan engagera områdets intressenter.

Läs mer om uppdraget och gör din ansökan här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här