11 februari 2021

Mät mer – och minska matsvinnet

Nu blir det enklare att för livsmedelsföretag att minska sina kostnader för matsvinn. Ett projekt i RE:Source har tagit fram konkreta handledningar som kan hjälpa olika typer av livsmedelsföretag i arbetet.

Att som företag minska sina förluster i livsmedelskedjan är ett effektivt sätt att minska sina kostnader och sin miljöpåverkan samtidigt. Men det kan vara svårt att veta hur man ska göra och hur man kommer igång.

Karin Östergren_RISE 250x250
Karin Östergren, RISE.

-Vi har tagit fram en metod som är hanterbar. Vår förhoppning är företag ska våga testa detta och se vinsterna med det, säger Karin Östergren, RISE, som lett projektet.

Mycket mat går till spillo

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har uppskattat att en tredjedel av all mat som produceras inte når magen, så stora förändringar behövs. Regeringen beslutade i juni 2020 om två etappmål för matsvinn, som omfattar hela livsmedelskedjan. Dels ska matsvinnet minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 procent från 2020 till 20205, dels ska andelen livsmedel som når butik och konsument ha ökat till 2025.

-Företag som arbetar aktivt med sitt matsvinn kommer att märka resultat och göra skillnad. Och förhoppningsvis kommer minskat matsvinn att genomsyra deras tankesätt och så småningom märkas även i hur man arbetar med såväl produktutveckling som med sina kunder och leverantörer, säger Karin Östergren.

Tre branscher

Projektet har riktat in sig på tre olika branscher: grossist, mejeri och fiskförädling. Medverkat har företag som redan skrivit under Samarbete för minskat matsvinn (SAMS).

IVL_tovaandersson
Tova Andersson, IVL.

-Medlemmarna i SAMS är föregångare, som med sitt arbete vill bidra till att minska matsvinnet i Sverige. De har gått med på att rapportera både sitt livsmedelsavfall och förluster. Projekt som detta är oerhört viktiga så att vi faktiskt kan jämföra resultaten mellan företag. Kan vi mäta svinnet så kan vi också hitta hotspots där vi verkligen kan fokusera på åtgärder för att minska svinnet, säger Tova Andersson, IVL.

TA HJÄLP AV HANDLEDNINGEN

LÄS SLUTRAPPORTEN

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här