1 februari 2021

28 miljoner till svenskt deltagande i europeisk utlysning

28 miljoner finns nu att söka för svenska aktörer i en utlysning inom det europeiska samarbetet JPI Urban Europe. Ansökan är öppen till 15 april.

Formas och Energimyndigheten utlyser  tillsammans med innovationsprogrammet Viable Cities nu totalt cirka 28 miljoner kronor för svenskt deltagande i en utlysning inom det europeiska samarbetet JPI Urban Europe. Utlysningen heter ”ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities” och förkortas ENUTC. I satsningen deltar 16 forskningsfinansiärer från 14 europeiska länder. Syftet är att finansiera utvalda forsknings- och innovationsprojekt med en total budget på cirka 18 miljoner euro.

ENUTC-utlysningen bjuder in forskare, kommuner, företag, civilsamhälle och andra relevanta intressenter att söka medel för att skapa transnationella konsortier och adressera hur urban omställningskapacitet kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling. Exempelvis genom projekt som utforskar och bidrar till:

  • Urban cirkulär ekonomi
  • Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation
  • Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö

Utlysningen är uppdelad i två delsteg, där sökande i steg ett skickar in en projektskiss för att därefter i steg två skicka in en fullständig ansökan.

Läs alla detaljer om svenskt deltagande i utlysningen, ansökningsprocessen och kommande informations- och matchmakingmöten hos Viable Cities.

Informations- och matchmakingmöten:

Se även direkt på utlysningens hemsida: ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities | JPI Urban Europe (jpi-urbaneurope.eu)

 

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här