25 september 2020

EU:s första utlysningar inom Green Deal öppnade!

RE:Source vill stimulera och stödja svenska organisationer och aktörer att delta i projektansökningar till internationella samverkansprojekt, bland annat genom EU-finansiering.

Kontakta Pernilla Holgersson pernilla.holgersson@anthesisgroup.com eller Peter Skagerlind, peter.skagerlind@resource-sip.se för att komma vidare med era idéer och projekt.

Beskriv gärna vilka behov just ni har kopplat till internationell finansiering så matchar vi dem mot de möjligheter som finns just nu.
Aktuella utlysningar inom EU som kan vara relevanta för projekt inom RE:Source område:

 

Green Deal – En del av Horizion 2020 arbetsprogram 2018-2020

Green Deal-programmet öppnade i mitten av september 2020 sina utlysningar med flera områden som passar företag och organsiationer inom RE:Sources innovationsområde Hållbart materialnyttjande.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=green%20deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

Mer om utlysningarna:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv

 

Aktiviteter kopplat till Green Deal:

Den 22-24 september 2020 finns det möjlighet att finna potentiella projektpartners att samarbeta med genom Europas forskning och innovationsdagar. Länk för att delta https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en

Den 13-14 oktober och den 27 oktober bjuder Net4Society och Enterprise Europe Network in till digitala informations- och matchmaking-träffar med två olika inriktningar:

13-14 oktober:
Enterprise Europe Network i partnerskap med Enterprise Ireland, Invest NI och Northern Ireland National Contract Points (NCPs) bjuder in till ett internationellt samarbetsevenemang kring Green Deal Call. Läs mer om eventet här:

https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/

27 oktober:

För att främja möjligheter till samarbete i Horizon 2020 Green Deal Call, organiserar Net4Society ett virtuellt mäklarevenemang med fokus på ämnen relevanta för forskare från samhällsvetenskap och humaniora. Läs mer och anmäl dig här:

http://www.ncps-care.eu/?event=virtual-brokerage-event-ssh-in-the-green-deal-call

 

 

Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Eurostars är ett europeiskt program där små och medelstora företag kan söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader. Nästa ”cut-off” för ansökningar är den 3 september 2020

Läs mer om Eurostars

 

EU:s innovationsfond öppnar utlysning 2020

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ koldioxidsnål teknik. Den första utlysningen planeras att öppna i mitten av 2020. Frågor om innovationsfonden kan ställas till Energimyndigheten.

Läs mer om EU:s innovationsfond


BBI JU har öppnat utlysning

The Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) håller i öppna utlysningar inom EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Den 15 april öppnade BBI JU 2020 års utlysning med en budget på 102 miljoner euro. Här finns möjlighet att söka finansiering inom fyra områden: råvaror, process, produkter och marknadsintroduktion. Utlysningen stänger den 3 september 2020.

Läs mer om utlysningen

 

BoostUp! Tävling för mer hållbar tillverkning!

Utmaningen riktar sig till till europeiska satsningar och företag och målet är att hitta och skala upp de bästa lösningarna för hållbar tillverkning som kan bidra till samhällsnytta. Du kan delta i någon av följande kategorier, baserat på var i processen du befinner dig: Create, Accelerate eller Transform. Alla regionala finalister få coachning via EIT Manufacturing för att utveckla sin hållbara affär. Utvalda finalister har även chans till ekonomiskt stöd. Ansök senast den 6 september!

https://events.eitmanufacturing.eu/boostup/

 

Exempel på tidigare utlysningar

LIFE har stängt sin utlysning  men öppnade dörrar för RE:Source aktörer att söka finansiering till sina projekt. Flera företag och organisationer inom RE:Sources innovationsområde har tidigare blivit beviljade LIFE-bidrag såsom Swedish Algae Factory, Renewcell och Easy mining, och i år har ytterligare ansökt om finansiering. Mer information om programmet hittar du på https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Sok-EU-finansiering/EUs-miljoprogram-LIFE/

 

 

 

 

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här