18 september 2020

Stora organisationer möter småföretag och start-ups

RE:Source arbetar tillsammans med Ignite Sweden för att koppla samman stora organisationer och deras behov med mindre start-ups och deras innovativa lösningar och idéer.

Jan Nylander är en av demonstrationsledarna för RE:Source och är med och leder det strategiaska projektet Kommersialisering och affärsutveckling. Här svarar han på några frågor om ett spännande samarbete som pågår under året.

RE:Source gör under året en satsning tillsammans med Ignite Sweden. Vad går den ut på?

– Ignite driver ett bra arbete med matchmaking mellan stora organisationer, både företag och offentliga aktörer, som matchas med start-ups och mindre företag. Tanken är att de stora normalt inte klarar av att få tag i de små och berätta om behov och intresse, medan de små inte får tag i de stora och den tidiga marknad de erbjuder. RE:Source finansierar en riktad satsning tillsammans med Ignite för matchmaking, inledningsvis inom området plaståtervinning.

 

Vilka deltar i arbetet? 

– Ignite Sweden är projektledare. Ignite Sweden ägs av SISP och drivs i samarbete med THINGS, STING, LEAD, MINC, UMINOVA och Sahlgrenska Science Park, och finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten och Tillväxtverket. I den senaste workshopen deltog även Naturvårdsverket, Ragn-Sells, Hammarplast, Emballator, Empower, Vattenfall, RISE och SIP RE:Source.

 

Ni har just genomfört en workshop under rubriken ”Plasten som ingen vill ha”. Vad var uppdraget?

– Fokus i denna workshop var vården och sjukhusmiljön, där ofta plast klassas som kontaminerat eller riskavfall som inte återvinns utan bränns. Temat var hur vi kan öka cirkulerandet och minska brännandet. Det behövs en tydligare dialog mellan avfallslämnare och återvinnare. Ignite vill driva på samverkan genom att titta på situationen från flera håll, för att ta den ”från början” och se hur hela kedjans aktörer från beställare till utförare, men även lagstiftare och myndighet kan bidra med perspektiv, idéer, och lyssna på varandra för att hitta smartare, enklare lösningar tillsammans.

 

Om man vill ta hjälp av RE:Source för att ta sin hållbara idé eller produkt ett steg närmre marknaden, hur gör man då?

-Kontakta gärna oss så försöker vi hjälpa till.  Det finns också utlysningar hos VINNOVA och Energimyndigheten som kan stötta idéer. Även inkubatorerna inom SISP är utmärkta resurser att kontakta, universitet och högskolor har innovationskontor, Almi kan hjälpa till och det finns även flera andra vägar att gå. Vilken väg beror på vad man har för idé och hur mogen den är. Vi hjälper dig gärna att hitta lämpliga kontakter.

 

Kontakta RE:Sources demonstrationsledare:Jan Nylander och Anna Aspgren
jan.nylander@resource-sip.se
anna.aspgren@resource-sip.se

 

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här