20 maj 2020

Nytt projekt ska visa hur vi kan bygga nytt och vackert med återbrukat

Att bygga nytt av gammalt kommer att bli allt viktigare i framtiden. Men först måste vi lära oss mer om hur. Ett äldreboende i Trelleborg kan ge viktig information och ny kunskap.

Cirkulära materialflöden är viktiga att få till inom alla områden. Just inom byggbranschen är de dock helt avgörande för att vi ska kunna minska vårt resursuttag till nivåer inom planetens gränser. Grovt räknat står bygg- och infrastruktur för runt 40 procent av vår materialförbrukning i samhället. Om materialen kan återvinnas och återanvändas skulle det snabbt ge stor effekt och hjälpa oss att hushålla med jordens resurser.

I ett nytt RE:Source-projekt ska Skanska och återvinningsföretagen ÅGAB och Sysav bygga ett äldreboende tillsammans med Trelleborgs kommun. Bygget, som genomförs som ett demonstrationsprojekt, ska bestå av så stor mängd återbrukade, återanvända och återvunna material som möjligt. Målet är att ta fram enkla arbetssätt och visa på effektiva metoder för hantering och kvalitetssäkring av materialen.

ulla janson skanska
Ulla Janson leder demonstrationsprojektet som ska visa hur fint och ekonomiskt man kan bygga av återbrukat material.

Ulla Janson, hållbar affärsutvecklare på Skanska, leder projektet och hon hoppas att bygget av äldreboendet både ska inspirera och bidra till ökad kunskap om cirkulärt byggande.

Vad är egentligen cirkulärt byggande?
– Det är att man ser till att inte tappa något på vägen som inte ska tappas. Vi vill inte ha med oss någon skit i form av miljögifter och dålig kvalitet, men i övrigt handlar det om att sluta cirkeln och använda materialen om och om igen, säger hon.

Vad gör bygget speciellt?
– Det är det att vi ska testa olika återanvända material, att bygga in dem på nytt och det har vi inte gjort förut.

Finns det några liknande exempel i Sverige som du känner till?
– Jag har fått höra om något som är byggt i Blekingen med återvunnet tegel. Men annars finns de flesta liknande byggnader i Danmark, vi drar mycket nytta av erfarenheter därifrån. Vi har testat upp-skalning förut men inte alls i den här stora skalan. Det som är unikt är storskaligheten.

Hur stor skala handlar det om?
– Det vet vi inte riktigt än. Vi har 17 material som vi vill utreda. Vi ska gå in i skarp projektering i höst. Under tiden tar vi fram materialbanker och ser till att material finns tillgängligt när vi drar igång sen.

Vad är de minst beprövade ni vill testa?
– Det vi hoppas kunna pröva exempelvis innerdörrar. Vi vet även att exempelvis undertaksplattor borde kunna gå att använda igen, det är vi väldigt sugna på att testa. Vi vill ta rätt på material, där det liksom kliar i en för att det bara förstörs. Det materialet ska vi nu använda.

Finns det risk att kvalitén blir lidande när ni bygger av material som kan ses som lite sekunda?– Absolut inte. Kvalitets- och garantikrav måste uppfyllas på samma sätt som för en jungfrulig vara. Det finns ingen CE-märkning för återbrukade material än så länge så vi ställer samma krav som för nytt.

Vad hoppas ni kunna visa genom projektet?
– Jag hoppas att projektet bidrar till att folk i byggbranschen får upp ögonen för hur sjukt det är att vi slänger så mycket. Det är så fel, ett litet färgskav på en dörr och så går den till destruktion. Vi hoppas kunna visa hur fint och kostnadseffektivt det blir om man tar vara på de material som annars hade slängts. Det är väldigt viktigt för oss att vi kan visa upp en vacker byggnad.

Vem tror du kommer att ha nytta av era resultat?
– Jag hoppas hela byggbranschen, att alla ska kunna hitta sina russin i kakan.

Om man har tillgång till material som är på väg att slängas , eller har tankar och idéer kring material ni kan använda. Vill ni ha kontakt då?
– Ja, absolut! Det är jättevälkommet. Mejla mig på ulla.janson@skanska.se så får vi kontakt.

 

Projektet är ett av RE:Sources fem nya demonstrationsprojekt och pågår fram till slutet av 2021. Du kan läsa om fler av våra nya projekt här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här