20 april 2020

Ta hjälp av RE:Source och sök internationell finansiering!

RE:Source vill stimulera och stödja svenska organisationer och aktörer att delta i projektansökningar till internationella samverkansprojekt. Just nu finns möjligheter att söka finansiering via flera stora EU-program.

Kontakta Pernilla Holgersson pernilla.holgersson@anthesisgroup.se eller Peter Skagerlind, peter.skagerlind@gmail.com för att komma vidare med era idéer och projekt.

Beskriv gärna vilka behov just ni har kopplat till internationell finansiering så matchar vi dem mot de möjligheter som finns just nu.

Aktuella utlysningar inom EU som kan vara relevanta för projekt inom RE:Source område:

 

4 april öppnade LIFE sin utlysning

LIFE-programmet har nyligen öppnat sin utlysning för 2020. Denna utlysning öppnar sig för demonstrationer och piloter inom RE:Source område. Här finns mycket medel att söka. Minst tre av företagen inom RE:Source projektportfölj, Swedish Algee Factory, Renewcell och Easy mining, har fått finansiering genom programmet.
Den 30 april är det Life Info day och matchmaking https://eu-life-2020.b2match.io/ och den 8 maj kommer Naturvårdsverket genomföra en workshop/skrivardag för de som har en projektidé. Mer information om programmet och utlysningen hittar du på https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Sok-EU-finansiering/EUs-miljoprogram-LIFE/

 

Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Eurostars är ett europeiskt program där små och medelstora företag kan söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Nästa ”cut-off” för ansökningar är den 3 september 2020.

Läs mer om Eurostars

 

BBI JU har öppnat utlysning

The Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) håller i öppna utlysningar inom EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Den 15 april öppnade BBI JU 2020 års utlysning med en budget på 102 miljoner euro. Här finns möjlighet att söka finansiering inom fyra områden: råvaror, process, produkter och marknadsintroduktion. Utlysningen stänger den 3 september 2020.

Läs mer om utlysningen

 

EU:s innovationsfond öppnar utlysning 2020

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ koldioxidsnål teknik. Den första utlysningen planeras att öppna i mitten av 2020. Frågor om innovationsfonden kan ställas till Energimyndigheten.

Läs mer om EU:s innovationsfond

 

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här