1 oktober 2019

Vill du veta mer om framtidens avfallsbränsle?

Hallå där Jenny Sahlin, Profu, projektledare för Framtidens avfallsbränsle, som håller slutkonferens i Stockholm den 3 oktober.

Jenny Sahlin, Profu. Projekt Polcirkeln. Publicerad 170620
Jenny Sahlin, Profu.

Vad kommer dagen att handla om?

– Vi presenterar resultat och slutsatser och diskuterar rekommendationer och vägare att gå vidare.Arbetet är ju inte klart, utan skall tas vidare i respektive organisation för att påverka att mindre återvinningsbart avfall och mindre plast går till energiåtervinning

Vilka får inte missa att komma?

– Alla som vill vara med och bidra till förändring av restavfall till energiåtervinning.

Projektet har pågått sedan 2018, vilka är era viktigaste resultat?

– Att det redan pågår massor av arbete för påverka att mindre återvinningsbart avfall och mindre plast går till energiåtervinning. Arbetet pågår i alla delar av värdekedjan där produkter köps in, blir avfall, sorteras och behandlas.

När kommer slutrapporten och vilka kan ha nytta av den?

– Projektet har redan levererat en riktad slutrapport i samarbete med byggaktörer, och en om sammansättning på restavfall.

I övrigt kommunicerar vi på andra sätt: seminarier, kommunikationsmaterial samt interna  utvecklingsforum.

Vad borde det forskas mer på i ämnet tycker du?

– Nästa steg är att involvera även tillverkare, som ha ansvar över vad de sätter på marknaden och att ta tillbaka de återvunna råvaror  som aktörerna här bidrar till att sortera ut.

Men alla delar behöver mer kunskap: teknik, ekonomi, beteende, normer och politisk styrning.

 

Vill du anmäla dig till slutkonferensen eller veta mer om projektet? Mejla till jenny.sahlin@profu.se

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här