13 september 2019

RE:Source deltar i Nordic Circular Initiative

RE:Source kommer delta i en satsning av Nordic Innovation, finansierat av Nordiska Ministerrådet, för att sprida kompetensen och initiativen i nordisk tillverkningsindustri av cirkulära, tjänstebaserade affärsmodeller. Under hösten kommer ett innovationsprogram att drivas i fyra sektorer; transport, energi, maskintillverkning och marina sektorn med en blandning av små och stora företag. Programmet är baserat på ett tidigare framgångsrikt program i Finland där 50 tillverkningsbolag gemensamt lärt sig och påbörjat utveckling av nya sätt att driva sin affär på. RE:Source kommer att delta i programmet för att utvärdera arbetsformen och identifiera samarbetsmöjligheter med de ekosystem och pilotfall som genereras i programmet.

Programmet leds av Accenture och man söker nu företag som vill delta i detta.

Ta chansen att delta i ett unikt program där du och ditt företag erbjuds möjlighet att:

  • Samverka med ledande aktörer såsom leverantörer, tillverkande bolag och kunder i ekosystem för att tillsammans övervinna morgondagens utmaningar
  • Säkra kompetensbyggande, innovation och fortsatt ekonomisk tillväxt genom Accenture’s globala experter och unika verktyg inom digitala, cirkulära affärsmodeller
  • Ta en central roll i att skapa unika nordiska värdekedjor och nätverk av aktörer

Under hösten 2019 genomförs en serie om tre workshops med syfte att identifiera piloter för utveckling av cirkulär ekonomi inom ekosystemen i ovan sektorer. Du hittar mer information om programmet och hur ni blir med här http://nordiccircularindustries.com.

Säkra din plats redan idag genom att ansöka via: info@nordiccircularindustries.com

Sitras handbok om cirkulär ekonomi för tillverkande företag utgör basen för programmet och de workshoppar som planeras. Du hittar handboken här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här