13 september 2019

RE:Source söker programchef

someloggaRE:Source har avslutat den första treårsetappen och i samband med det utvärderats med goda resultat. RE:Source är ett av 17 strategiska innovationsprogram och har framgångsrikt etablerats som en innovationsarena i Sverige. Energimyndigheten, Formas och Vinnova är finansierande myndigheter och RISE är programvärd för programkontoret.

Under våren 2019 övergick programmet till sin andra etapp och i samband med denna nya fas så avslutar Evalena Blomqvist sitt uppdrag som programchef.

– Det har varit väldigt roligt att bygga upp RE:Source från grunden och vara en del av arbetet att göra RE:Source till en samlande kraft som lyfter Sverige inom innovationsområdet. Det har varit otroligt stimulerande att ha fått möjligheten att arbeta med alla kunniga personer i programkontoret och i RE:Sources nätverk.

Styrelsen konstaterar att Evalena Blomqvist på ett mycket framgångsrikt sätt etablerat programkontoret och byggt upp verksamheten som idag omfattar flera medarbetare. Omsättningen i programmet är cirka 100 MSEK/år, varav områdets aktörer står för 50 procent. Hittills har över 150 projekt startats inom programmet, som nu är väl etablerat och frågorna har fått ökat fokus i samhället. I samband med denna nya fas för RE:Source lämnar Evalena Blomqvist uppdraget som programchef.

– Evalena har varit en mycket viktig person för RE:Source. Evalenas engagemang, entusiasm och drivkraft har bidragit till områdets betydelsefulla förnyelse. Idag är RE:Source en etablerad innovationsarena mycket tack vare Evalenas kompetens och drivkraft. Nu går vi in i en ny fas med andra typer av utmaningar och får leta efter en annan kompentens för detta, säger Elinor Kruse, programstyrelsens ordförande.

Arbetet med att tillsätta en ny programchef har inletts. Annons för tjänsten hittar du HÄR.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här