26 november 2018

Engagemang och inspiration på RE:Sourcedagen

Årets RE:Sourcedag blev ett späckat arrangemang med engagerade deltagare från många olika branscher. Utöver ett stort antal workshops bjöds det på föreläsningar och presentationer från Delegationen för cirkulär ekonomi, Stockholm Resilience Centre och från RE:Sources programchef Evalena Blomqvist och innovationsledare Johan Felix.

 

Emma Breitholtz, Ramböll, och David Holmström, Profu.
Emma Breitholtz, Ramböll, och David Holmström, Profu.

Närmare 80 representanter för företag, myndigheter, universitet och branschorganisationer deltog i RE:Sourcedagen 2018 som hölls i Stockholm den 21 november. Intresset kring RE:Sources frågor var stort och deltagarna kom med många värdefulla inspel, såväl till strategiska projekt som till programmets utveckling och inriktning.

– Jag blev inspirerad och motiverad av bredden på aktörer som deltog på dagen, allt från små företag med några få anställda, till kapitalinvesterare och personer från departementen. Det visar just hur många dimensioner RE:Source frågor har, säger programchef Evalena Blomqvist.

Samverkan och utbyte

Syftet med RE:Sourcedagen är att sprida kunskap om RE:Source och programmets projekt och få input till utvecklingen framåt. Men minst lika viktigt är det att dagen just blir en mötesplats som inspirerar och ger nya kontakter som kan leda till samverkan och utbyte.

– Jag tar med mig från dagen att det varit en stor bredd av deltagare från många olika branscher och att RE:Source har en fantastisk blandning av projekt, säger Maria Hammar från Hifab, som var en av deltagarna under dagen.

Maria Hammar Hifab AB och Pernilla Wikman, Inrego.
Maria Hammar Hifab AB och Pernilla Wikman, Inrego.

RE:Source område är stort och arbetet med att bidra till en cirkulär hantering och användning av material innebär en stor utmaning. Samtidigt uttryckte flera deltagare att de tycker att det börjar röra på sig ordentligt inom många viktiga områden.

– Jag känner en stor tillfredsställelse över att det här med sekundära material för konstruktion har kommit upp på banan rejält. Det är något jag har jobbat för länge men känt en viss frustration över att man inte riktigt har förstått betydelsen av det, hur mycket potential det finns att utveckla återvinningen just inom det området, säger Ingemar Eklöf, Novus Ecosystems AB.

Viktiga inspel och idéer

För workshopledarna i de sammanlagt åtta workshops som hölls under dagen innebar RE:Sourcedagen en möjlighet att få viktiga inspel och idéer från deltagarna. Gemensamt för alla workshops var att de leddes av projektledare och arbetspaketledare inom något av RE:Sources strategiska projekt.

– Vi har definitivt fått in information till vårt projekt Energiåtervinningens roll i en cirkulär omställning. Det handlar bland annat om att energiåtervinningsaktörerna ska gå ut och ta reda på vad det är för avfallsflöden som kommer in till dem och som borde kunna återvinnas eller förebyggas, säger Jenny Sahlin, projektledare.

Erik Eklund, SIS, och Magnus Fransson, Wargön Innovation.
Erik Eklund, SIS, och Magnus Fransson, Wargön Innovation.

RE:Sourcedagen arrangeras igen hösten 2019. Men redan i slutet av mars har du möjlighet att delta i programmets Resultatdag. Då presenterar flera av RE:Source projekt spännande resultat och du får möjlighet att ställa frågor och lämna förslag på framtida projekt och utlysningar. Mer information om Resultatdagen kommer inom kort. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så att du inte missar viktiga uppdateringar och nyheter från oss!

 

Här kan du ta del av presentationerna från RE:Sourcedagen:

RE:Source, Evalena Blomqvist och Johan Felix.

Delegationen för cirkulär ekonomi, Therese Lindberg

Stockholm Resilience Centre, Fredrik Moberg

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här